Mitä on hypnoosi ja minkälaisiin ongelmiin sitä voidaan käyttää?

Hypnoosihoidoissa on kyse mm. tarkkaavaisuuden muuntumisesta, suggestioista ja rentoutumisesta. Hypnoosi on tila, jossa ympäröivä todellisuus jää ikään kuin taka-alalle tarkkaavuuden suuntautuessa sisäiseen maailmaan. Yksilön tiedostamaton kerros eli alitajunta tulee vahvemmin tietoisuuteen, jolloin se on myös herkkä ottamaan vastaan suggestioita, joita terapeutti voi antaa. Hypnoosissa liikutaan osittain symbolisessa todellisuudessa, jonka lainalaisuudet poikkeavat tietoisen logiikan säännöistä. Myös hermoston toiminta muuttuu.

Ihminen pääsee luonnollisesti hypnoottisiin tiloihin esimerkiksi katsomalla auringonlaskua tai virtaa,vaa jokea jolloin tarkkaavaisuuden tila muuntuu ja ympäristö ikään kuin jää taka-alalle merkityksettömäksi. Hypnoterapiassa onkin pohjimmiltaan kyse siitä, että terapeutti auttaa ihmistä pääsemään tähän hypnoottiseen tilaan.

Hypnoositilaa hyödynnetään tavoitteellisesti jonkin tietyn ongelmakentän työstämiseksi.

Asiakas ei ole vain passiivinen suggestioiden vastaanottaja vaan hänet voidaan nähdä aktiivisena osallistujana. Hypnoosin syvyys ei  ole edellytys hoidon onnistumiselle, mutta se voi auttaa suggestioiden vastaanottoa. Hypnoosia käytetään monenlaisten ongelmien hoidossa. Ahdistus, stressi, masennus, päihteet, painonhallinta, unettomuus, kipu ja ruumiilliset sairaudet muodostavat usein ongelmavyyhtejä, joiden hoito saattaa olla haastavaa ja hypnoosista voidaan saada huomattavaa vastetta ongelmien työstämiseen. Kun asiakas hakeutuu vastaanotolle, kartoitetaan ensin laajempi ongelmakenttä ja sen taustalla olevia syitä.

Mikäli kiinnostuksesi hypnoosia kohtaan heräsi, ota yhteys ja kerro lyhyesti itsestäsi, niin sovitaan tapaaminen. Yhteydenotot kaisa@leijonansielu.fi. Otan vastaan hypnoosi- ja lyhytterapia-asiakkaita Tampereella Aleksanterinkatu 33. Ensimmäiselle käyntikerralle aikaa kannattaa varata jopa 2 h. Työskentelen eettisesti, asiakaslähtöisesti ja kunnioittavasti. Toimin myös ratkaisukeskeisenä lyhytterapeuttina. Lyhytterapia-aikoja Tampereella saatavilla, ei kela- korvattavaa, pääsee ilman lähetettä.

kaisa@leijonansielu.fi