Lapsiperheiden tilapäinen kotipalvelu ja ammatillinen tukihenkilötyö

 

 

Lapsiperheiden kotipalvelu

Kotiin annettava lapsiperheiden kotipalvelu on tarkoitettu silloin, kun perheellä on haasteita arjen hallinnassa tai vaikeassa elämäntilanteessa. Myös uupumuksen, muuttuvan elämäntilanteen, haastavan lapsen tai kriisin kohdatessa perhetyö on oivallinen ehkäisevä palvelun muoto. Perhepalvelumme on turvallista, luottamuksellista, lämminhenkistä ja lapsirakasta. Se soveltuu:

 • Perheen toimintakyvyn ylläpitämiseen
 • Lastenhoitoapuun ja kotitöiden opastukseen / auttamiseen
 • Raskausajan ja vauvanhoidon opastukseen / tukemiseen
 • Monikkoperheille

Tarjoamme Tamperelaisille lapsiperheille tilapäistä kotipalvelua palvelusetelillä, joka on otettu Tampereella käyttöön vuoden 2016 alusta. Lisätietoa palvelusetelistä ja sen myöntämisestä löydät Tampereen kaupungin sivuilta:

https://www.tampere.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/lapsiperheiden-palvelut/kotipalvelu-ja-perhetyo/kotipalvelu.html

   

Saatuasi palvelusetelin käyttöösi, ota meihin rohkeasti yhteyttä!

Leijonansielun lapsiperheiden kotipalvelusta vastaa Hannamari Saarinen

hannamari@leijonansielu.fi

Hannamari on toiminut päiväkodinopettajana, perhetyössä sekä ehkäisevän työn koordinaattorina Pelastakaa Lapsissa. Hannamari on ohjannut työnsä puolesta sekä vapaa-ajallaan paljon erilaisia lasten liikuntaryhmiä.

Ammatillinen tukihenkilötyö

Ammatillinen tukihenkilötyömme on tarkoitettu lisäämään lapsen/nuoren (6-17-vuotiaan) elämänhallintaa sekä onnistumisen kokemuksia, jolloin se räätälöidään aina lapsen/ nuoren näköiseksi ja tarpeita vastaavaksi. Ammatillisessa tukihenkilötyössä tapaamme lasta hänen omassa kodissaan tai muussa lapselle suotuisassa ympäristössä, kuten harrastuksen parissa. Oma persoona ja sosiaalialan ammattitaito ovat tukihenkilötyömme vankka pohja unohtamatta kuitenkaan luottamusta, turvalllisuutta, aitoa läsnäoloa, iloa ja avoimuutta. Uskomme turvallisten ja myönteisten ihmissuhteiden olevan suurimpia suojaavia tekijöitä jo lapsen varhaisvuosina.

Tukihenkilötoiminnan tavoitteena on vaikuttaa myönteisesti lapsen elämään, edistää lapsen tervettä kasvua ja kehitystä sekä ennaltaehkäistä vaikeuksia. Tukihenkilöinä olemme läsnäolevia ja elämäniloisia aikuisia, joiden kanssa lapsi/ nuori voi avoimesti  keskustella tai vaikkapa harrastaa. Ammatillinen tukihenkilötyö soveltuu:

 • Lapselle, joka kaipaa apua ja tukea haastavaan elämäntilanteeseen ( vaikeudet esikoulussa, koulussa, kaverisuhteissa tai kotona.)
 • Lapselle, jolla sosiaalinen arkuus ja eristäytyneisyys hallitsevat jokapäiväistä elämää
 • Lapselle, joka kaipaa vahvistusta itsetunnon tukemiseen
 • Lapselle, joka tarvitsee tukea harrastustoiminnan aloittamiseen
 • Lapselle, jolta puuttuvat rutiinit elämästä
 • Lapselle, joka on ahdistunut tai masentunut
 • Lapselle, jolla on tunne-elämän häiriöitä
 • Lapselle, jolla ei ole ystäviä tai tukiverkostoa

Ota meihin rohkeasti yhteyttä!

Leijonansielun ammatillisesta tukihenkilötyöstä vastaa Hannamari Saarinen

hannamari@leijonansielu.fi

Hannamari on toiminut päiväkodinopettajana, perhetyössä sekä ehkäisevän työn koordinaattorina Pelastakaa Lapsissa. Hannamari on ohjannut työnsä puolesta sekä vapaa-ajallaan paljon erilaisia lasten liikuntaryhmiä.